Nieuw mail-adres

Onze parochie heeft een nieuw mail-adres gekregen:  info@nazarethparochie.nl

Zingen in de St Jacobskapel

Vrijdag 24 maart van 19.30 tot 21.30 uur,
is er een bijzondere viering in de St. Jacobskapel,
St Jacobsstraat 2, in Galder: Zingen met Hart en Ziel.

We stappen in de ervaring dat ‘zingen, dubbel bidden is’, zoals vermoedelijk Augustinus eens zei. Iedereen is welkom! Ervaring met zingen is niet nodig; je wordt als vanzelf meegenomen. Op het programma staan liederen gebaseerd op christelijke en Hebreeuwse teksten.

Lees verder →

Vrijwilligers huiswerkbegeleiding gezocht

Sinds december 2015 ontvangen kinderen (10-16 jaar) huiswerkbegeleiding en bijles in de de ontmoetingsruimte van de Franciscuskerk. Dit gebeurt op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. In de meeste gevallen wordt een kind een uur lang begeleid. De primaire doelgroep bestaat uit kinderen voor wie het commerciële aanbod onbereikbaar is vanwege de kosten. Door hen tegen een lage, symbolische vergoeding te helpen, krijgen zij toch de kans om zich op school zo goed mogelijk te ontplooien.

Lees verder →

Icoon van Maria-Boodschap

De icoon van Maria-Boodschap.
Een wonderlijk verhaal uitgebeeld en uitgelegd
20 Maart van 20.00 tot 22.00 uur

Maria-Boodschap is het verhaal van de Aankondiging door de aartsengel Gabriël aan Maria dat ze de moeder van Jezus zal worden. Het kerkelijk feest van Maria-Boodschap is een van de oudste Mariafeesten van het christendom, zo niet het oudste. Het wordt in Oost en West op 25 maart gevierd. In het christelijk Oosten kent ieder kerkelijk feest zijn eigen icoon, dus Maria-Boodschap ook.

Lees verder →

Film The Way

In de serie afscheidsrituelen draait op maandag 23 januari de film ‘The Way’ met Marjeet Verbeek in  de kerk van parochie OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek.

Deze liefdevolle film uit 2010, van de Amerikaanse regisseur Emilio Estevez, speelt zich af op de bekende pelgrimsroute Camino de Santiago.

Lees verder →

Taizé-viering

In het kader van de wereldwijde week van gebed voor de eenheid van de christenen willen we op zaterdagavond 14 januari een oecumenische Taizéviering te houden in het Kruispunt in Prinsenbeek. Het thema is: Mijn Hand, Jouw glimlach.

Taizé-vieringen kenmerken zich door de ruimte voor gebed, verstilling en bezinning. Er klinken Taizéliederen, eenvoudige teksten (geen preek), er zijn beelden uit Taizé en er is stilte.

Muzikale ondersteuning wordt geboden door Intermezzo, koor en muzikanten  o.l.v. Annemieke ten Hoven, de cantorij o.l.v. Annemieke Meijdam.

Aanvang 19.00 uur, Harmonielaan 24, Na afloop is er koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Tienerweekend

Van vrijdag 3 t/m zondag 5 februari 2017 wordt er vanuit Jong Bisdom Breda een Tienerweekend georganiseerd! Jullie gaan aan de slag met het thema ‘INSIDE OUT’, om zo meer te ontdekken over je eigen identiteit en de rol die God hierin speelt. Op vrijdag 3 februari word je om 19.30 uur verwacht, op zondag 5 februari is het om 14.30 uur weer afgelopen.

Het tienerweekend is voor tieners van 11-16 jaar oud (vanaf vormselleeftijd). Het vindt plaats in de St. Paulusabdij in Oosterhout, bij de gemeenschap Chemin Neuf. Tijdens het weekend is er tijd voor muziek, gebed, input, deelgroepjes, spellen en natuurlijk gezelligheid.

Kosten bedragen 40 euro per persoon (dit is incl. overnachting en maaltijden). Nadere info en/of aanmelden jong@bisdombreda.nl. Inschrijven vóór 15 januari 2017.

Kerstnummer Lieve Hemel is uit

In deze week vóór Kerstmis wordt het nieuwe nummer van ons parochieblad weer verspreid. Als u geen nummer hebt ontvangen, geef dat dan even door aan het secretariaat van onze parochie.

Het nieuwe nummer is natuurlijk ook on-line te lezen.

Kindje Wiegen, kerstviering voor peuters en kleuters

Beste peuters en kleuters,

Op zondag 25 december, Eerste Kerstdag om 14:00 uur, is er voor jullie weer een speciale Kerstviering in de Martinuskerk te Princenhage.

Met Kerstmis vieren we dat Jezus geboren werd. Daar zullen we tijdens de viering van alles over vertellen. We zingen liedjes en krijgen ook iets lekkers….want als er een kindje geboren is, dan is het feest!

Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Kerstvieren in verbondenheid met elkaar

Op 2e Kerstdag wordt er in de Martinuskerk te Princenhage een gastvrije Kerstviering gevierd. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Ook als u niet vaak in de Martinuskerk komt of geweest bent. Er komt speciaal voor deze viering een groep enthousiaste mensen bij elkaar om samen kerstliederen te zingen, waaronder oud-leden en leden van het Jongerenkoor Princenhage dat dit jaar haar 40-jarig bestaan viert. In de viering is je welkom voelen en aandacht voor elkaar belangrijk. Ook kinderen zijn meer dan welkom, zij mogen tijdens de lezingen met elkaar in kerstsfeer creatief aan de slag in de sacristie. Na afloop maken we het extra feestelijk met wat lekkers en is er tijd om elkaar te ontmoeten.

20161213Foto2eKerstdagEven eruit op 2e Kerstdag?
Kom ook!
De viering begint om 11.00 uur
(Haagse Markt 4, 4813 BA Breda.

Hopelijk tot dan!